מצלמות מטאורים חדשות מביטות אל שמי הארץ

בחודש האחרון, הותקנו ע"י האגודה שתי מצלמות מטאורים חדשות של ה-Israeli Meteor Network שהוקמה על ידי חטיבת המטאורים. ה-IMN היא הענף הישארלי של ה-GMN, הרשת העולמית.

נכון לזמן כתיבת שורות אלה, הרשת כוללת שתי מצלמות - אחת במצפה הכוכבים בגבעתיים ואחת במצפה הכוכבים ע"ש ווייז במצפה רמון.

לאחר כל לילה, הצלמות שולחות את המידע לארגון המטאורים הבינלאומי ולמרכז המטאורים ב NASA ושם נאסף מידע מכל העולם, במאגר הפתוח למדענים וחובבים כאחד ומאפשר ביצוע מחקרים שונים.

תוכלו לבקר את המצלמות באתר האגודה ולראות את המטאורים שהיו בלילה בשמי הארץ בכתובת https://astronomy.org.il/index.php/iaa/meteors#cameras

אנו מזמינים חברים להצטרף  ל-IMN ולהציע אתרים נוספים להצבת עוד ועוד מצלמות ברחבי הארץ.

התחברות חברי אגודה