lookinguplogo

 סוכנות החלל הישראלית והאגודה לאסטרונומיה מזמינות את הציבור הרחב לערב שכולו אסטרונומיה וחלל:

מביטים מעלה

תצפיות כוכבים מודרכות והרצאות בגובה העיניים לכל המשפחה בנושאי אסטרונומיה מרתקים


סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל והאגודה הישראלית לאסטרונומיה פנו בקול קורא למצפי כוכבים ציבוריים להצטרף לתכנית לביצוע תצפיות אסטרונומיות בקהילה ולקידום פעילות המצפים הציבוריים.

במסגרת המיזם נבחרו 6 מצפים ציבוריים, אחד מכל מחוז מששת המחוזות בישראל. כל מצפה יקיים 6 אירועים פתוחים לקהל הרחב לאורך השנה. מדריכים במצפי הכוכבים המשתתפים בפרוייקט יוכשרו לביצוע הפעילות וישתתפו בתכנית העשרה והכשרה.

ששת המצפים שישתתפו במיזם הם (מצפון לדרום):

{module מביטים למעלה - רשימת המצפים|showtitle=0}

 

הפעילות הראשונה תתקיים בתאריכים 9 – 6 באוקטובר מסגרת הפעילות תתקיים תצפית בנושא בכוכבים כפולים והירח וכן תתקיים הדרכה בנושא צפייה בלווינים ותחנת החלל.

במהלך השנים 2014-2015 יתקיימו ערבי פעילות נוספים בנושאים מגוונים כגון: מטרות מטאורים, צדק וירחיו, שבתאי וליקוי חמה

 

התחברות חברי אגודה