תוצאות בחירות לועד האגודה

ביום שישי ה-31.3.23 נערכך הכנס השנתי של האגודה הישראלית לאסטרונומיה, ובמהלכו האסיפה הכללית - בה סוכמה פעילות 2022, אושר המאזן של שנת 2022 ונבחר ועד חדש. חברי הועד:


ד"ר עדי אמסטרדם
מר אהרון בוך
מר ברק בנדר
מר עידו בראון
מר רוברט ברון
מר עמרי כץ
גברת מיכל לוינשטיין
מר רן לבנה
מר נדב רוטנברג
מר שלמה קונה

חברי ועדת ביקורת:

גברת ענת אידלסון
מר אורי דניאל
מר בן נתנאל
מר בן קסטוראנו

התחברות חברי אגודה