האסיפה הכללית של האגודה הישראלית לאסטרונומיה 29/4/2021
מועד תחילת האירוע 29/04/2021 21:00
מועד סיום האירוע 29/04/2021 23:00
מועד פתיחת ההרשמה 25/03/2021 19:30
סיום הרשמה 29/04/2021 21:00
עלות ליחיד חינם
חנוכת תערוכת צילומי אסטרונומיה 15/5/2021
מועד תחילת האירוע 15/05/2021 20:00
מועד פתיחת ההרשמה 27/03/2021 12:00
סיום הרשמה 15/05/2021 20:00
עלות ליחיד חינם

התחברות חברי אגודה