50 שנה לנחיתת האדם על הירח

תחרות ציורי ירח

תחרות ציורים לילדים בגילאי 8-13

הציור האחרון נשלח בעוד...
סיום התחרות - 31/07/2019

הפרס - מנורת ירח מדליקה!

הבאנו לכם את הירח! האירו את החדר עם מנורת ירח בהדפסת תלת מימד - המתנה המושלמת לחגיגת הנחיתה על הירח
Image

על התחרות

50 שנים עברו מהנחיתה הראשונה של האדם על הירח.

50 שנים עברו מהמשפט ״צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות״

האגודה הישראלית לאסטרונומיה מזמינה ילדים וילדות בני 8-13 להשתתף בתחרות ציור בנושא "50 שנה לנחיתת האדם על הירח".

איך משתתפים?

אינסטגרם

להעלות צילום ברור של הציור לאינסטגרם עם האשטאג #iaa50moon

פייסבוק

להעלות צילום ברור של הציור לקבוצת הפייסבוק של האגודה

אימייל

לשלוח קובץ תמונה בפורמט JPG בלבד, בנפח מינימלי 1 מגה ומקסימלי 2 מגה, בצירוף הפרטים הבאים: שם הילד/ה, תאריך לידה, עיר מגורים, שם הורה, טל' הורה, לכתובת michal@astronomy.org.il

  • הציור הזוכה ייבחר על ידי וועדת שיפוט מטעם האגודה הישראלית לאסטרונומיה. לוועדת השיפוט נתון שיקול דעת מלא ובלעדי בבחירת החיבורים הזוכים ואין היא חייבת לנמק בחירתה.
  • לאגודה הישראלית לאסטרונומיה הזכות להאריך את מועד סיום התחרות ככל שתמצא לנכון.
  • לאגודה הישראלית לאסטרונומיה הזכות לפרסם את הציורים בכל מדיה שתבחר (כולל: אתר האגודה, קבוצת הפייסבוק, דף הפייסבוק, האינסטגרם, פרסומים שונים), תוך מתן קרדיט למשתתפים/ות עם שמם/ן המלא וגילם/ן. למשתתפים/ות לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה באשר לפרסומים אלה.
  • המשתתפים/ות מצהירים/ות בזאת, כי אין ולא תהיה להם/ן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האגודה הישראלית לאסטרונומיה ו/או מי מטעמה, בכל הנוגע להשתתפות בפעילות ו/או זכייה או אי זכייה בה. 
  • ההשתתפות בפעילות אסורה על חברי הוועד של האגודה הישראלית לאסטרונומיה  ובני משפחותיהם.

התחברות חברי אגודה